Często zadawane pytania

Rejestracja

Co mam wpisać w polu Abstract?

Pole to należy wypełnić jedynie w przypadku aktywnego uczestnictwa tj. z prezentacją lub plakatem. W przypadku biernego uczestnictwa należy nie wypełniać tego pola. Jeżeli wypełniasz to pole, powinieneś/powinnaś wpisać tam najważniejsze informacje o pracy, która jest podstawą twojej prezentacji/plakacie. Jakie są poczynione założenia, jaka jest hipoteza badawcza, jaka jest metodologia, a na koniec skrótowo najważniejsze wyniki.

Co mam wpisać w polu Affiliation (full name)*?

W polu tym należy wpisać nazwę instytucji, w której się uczysz. Jeżeli jesteś studentem/studentką prosimy o wpisanie nazwy instytutu, który nadzoruje twój kierunek studiów, np. „Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków”. Jeżeli uczysz się w liceum, prosimy o wpisanie nazwy twojej szkoły np. „V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”.

Co mam wpisać w polu If you belong to a students’ association, please write its acronym as well as the acronym of your faculty*?

Jeżeli należysz do organizacji studenckiej np. Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów UJ, prosimy o napisanie skrótu nazwy koła np. „KMPSUJ”. Ponadto prosimy o podanie skrótu nazwy instytucji, w której studiujesz. Dla przykładu z poprzedniego pytania będzie to: „WFAIS UJ”. Całościowo prosimy podać odpowiedź w postaci f"{koło}, {wydział}", np. „KMPSUJ, WFAIS UJ”.

Czym są Biosciences?

Są to wszystkie nauki bezpośrednio powiązanie z biologią np. botanika, biochemia, bioinżynieria, bioinformatyka, medycyna, itp.

Gdzie zgłosić popełniony błąd w rejestracji?

Prosimy o napisanie do nas wiadomości na naszego oficjalnego maila: sempowisko2024@gmail.com.

Kiedy dostanę maila z potwierdzeniem rejestracji?

Maile powinny docierać kilka minut po zarejestrowaniu się, aczkolwiek czasem mamy przerwy techniczne i wtedy mail może dotrzeć po ok. dniu. Jeżeli w ciągu 24 godzin uczestnik nie dostanie maila z potwierdzeniem rejestracji, prosimy o kontakt mailowy sempowisko2024@gmail.com.

Czym jest licencja CC BY-SA 3.0?

Dzięki udostępnieniu abstraktu/opisu na tej licencji będziemy mogli udostępnić naszą książkę abstraktów i publikację pokonferencyjną na licencji umożliwiającej wolne kopiowanie przy równoczesnej konieczności zachowania wolnej licencji i podania autora. Jednocześnie zmniejsza to nasze problemy z prawem autorski, gdyż jako organizacja studencka nie mamy osobowości prawnej.

Szczegóły można znaleźć pod linkiem Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0.

Czy mogę zmienić dane podane w rejestracji?

Tak, prosimy o nadesłanie opisu zmian na nasz adres mail sempowisko2024@gmail.com.

Opłata konferencyjna

Ile kosztuje udział w konferencji?

Aby stacjonarnie wziąć udział w naszym wydarzeniu, otrzymać obiady, dostęp do przerw kawowych i gadżety konferencyjne należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

Czy udział w konferencji online jest płatny?

Nie, zarówno uczestnictwo bierne jak i czynne w formie online jest darmowe.

W jaki sposób mam dokonać opłaty konferencyjnej?

Zostanie ogłoszone wkrótce.

Czy dostanę fakturę na opłatę konferencyjną?

Zostanie ogłoszone wkrótce.

Udział w konferencji

Czy muszę być studentem/doktorantem/pracownikiem UJ?

Nie, czynny udział mogą wziąć wszyscy studenci i doktoranci wszystkich uczelni świata oraz licealiści z wszystkich szkół średnich świata. Ta grupa może również uczestniczyć biernie w formie stacjonarnej mając dostęp do obiadów, gadżetów i przerw kawowych. Natomiast biernie w formie online uczestniczyć może każdy, m.in. poprzez transmisję LIVE na naszym fanpage’u na Facebooku.

Dlaczego połowa rzeczy jest po polsku, a połowa po angielsku?

To są te same opisy, przetłumaczone na dwa języki dla wygody czytających. Cała konferencja będzie się odbywać po angielsku. Jest obowiązek wygłaszania referatu i prezentacji plakatu po angielsku. Ma to na celu uczenie młodych naukowców uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, dlatego prosimy o spokojne podejście do tego. Zaawansowanie językowe nie będzie oceniane, a wszyscy obecni będą wyrozumiali, bo to wydarzenie służy do nauczenia się, jak prezentować prace naukowe na takich konferencjach.

Gdzie będzie odbywać się konferencja?

Całość odbędzie stacjonarnie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz w Audytorium Maximum UJ w Krakowie, a także zdalnie na platformie Microsoft Teams.

Dlaczego nigdzie nie ma logo RKNu?

Rada Kół Naukowych UJ nie współfinansuje naszej konferencji. Z tego powodu na przedmiotach nie opłacanych z pieniędzy uzyskanych z tej instytucji nie znajduje się to logo.

Referaty i plakaty

Czy referat/plakat musi być na podstawie własnych badań?

Nie, może on mieć również charakter przeglądowy (podsumowujący ostatnie wyniki badań z literatury), lub popularno-naukowy. Należy jednak zachowywać odpowiednie praktyki cytowania i wykorzystywania cudzej pracy (zawsze powinny zostać podane informacje o źródle: tytuł, autor, rok publikacji, miejsce publikacji, obowiązkowo należy również wykorzystywać materiały według określonej przez autora materiału licencji).

Jak będzie wyglądała sesja plakatowa?

Zostanie ogłoszone wkrótce.

Czy można zarówno wygłosić referat i przedstawić plakat?

Będzie taka możliwość, jeżeli nie będzie za dużo uczestników. Jednak w przypadku dużej liczby zgłoszonych abstraktów będziemy limitować wystąpienia do jednego na osobę. Ponadto te dwie prezentacje nie będą mogły zawierać tych samych informacji (aczkolwiek jedno może być kontynuacją drugiego).

Ile osób może przedstawiać jeden referat?

Maksymalnie 3 osoby, ale wszystkie się muszą osobno zarejestrować z tym samym abstraktem i dopiskiem w polu „Comments” o wspólnej prezentacji, gdzie zostaną wymienione nazwiska współautorów.

Ile osób może przedstawiać jeden plakat?

Jeden plakat może przedstawiać jedna osoba.

Kto ponosi koszt druku plakatu?

Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego opłacenia wydruku i przywiezienia plakatu na sesję plakatową. Organizatorzy przygotują specjalne stelaże na plakaty.

Czy trzeba być na wszystkich referatach?

Oczywiście uczestnictwo na referatach nie jest obowiązkowe, aczkolwiek miło będzie, jeżeli weźmiesz udział w swoim referacie.

Czy istnieje wzór plakatu/abstraktu?

Nie, uczestnik ma pełną dowolność, jak ma to wyglądać. Abstrakt powinien zawierać najważniejsze informacje o twoim plakacie: jaki model badasz, jaką masz próbkę badawczą, jaką hipotezę testujesz, jaką metodologię stosujesz, a na koniec warto podać najważniejszy wynik/wniosek z opracowywanego przez Ciebie tematu.

Zaświadczenia

Kiedy będzie dostępna książka abstraktów?

Najpóźniej do kilku dni przed rozpoczęciem konferencji. Książka abstraktów zostanie wydana tylko w formie zdalnej w celu oszczędzania papieru.

Czy można napisać rozdział do publikacji pokonferencyjnej?

Tak, szczegóły będą ogłoszone w mailu do zarejestrowanych uczestników po konferencji.

Kiedy i gdzie będzie dostępna publikacja pokonferencyjna?

Najpóźniej do końca września 2024. Publikacja zostanie umieszczona na naszej stronie oraz w Repozytorium UJ.

Kiedy zostaną wystawione certyfikaty?

Najpóźniej do końca lipca 2024r. W razie potrzeby, możemy wystawić pojedyncze certyfikaty wcześniej. W takiej sytuacji prosimy o informację mailową sempowisko2024@gmail.com. Wszystkie certyfikaty wystawione zostaną elektronicznie w celu oszczędzania papieru. W wielu przypadkach stanowi to również ułatwienie dla uczestników, którzy będą załączać te zaświadczenia do wniosków o stypendium itp.