SeMPowisko 2021

Jesteś studentem matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki lub innego pokrewnego kierunku? A może nie jesteś jeszcze studentem, ale chętnie posłuchasz referatów naukowych i popularnonaukowych z tych dziedzin? Jeśli na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco zapraszamy Cię na naszą konferencję!

                                                                                                                              Tegoroczne, XVIII SeMPowisko, odbędzie się 14-16 maja 2021 roku
w formie zdalnej.

HARMONOGRAM

Szczegółowy plan SeMPowiska, a także abstrakty tegorocznych referatów i plakatów dostępne są poniżej:

Plan konferencji i abstrakty

REJESTRACJA (ZAKOŃCZONA)

Aby wziąć udział w naszej konferencji wystarczy wypełnić krótki formularz:

LINK DO FORMULARZA

Po wysłaniu formularza otrzymasz maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.  Prosimy o szczegółowe sprawdzenie danych, które zostały wprowadzone – dokładnie w takiej formie znajdą się one w książce abstraktów oraz na zaświadczeniach.  W razie odnalezienia błędów prosimy o niezwłoczny kontakt.

Po zamknięciu rejestracji i sprawdzeniu wszystkich zgłoszeń pod względem merytorycznym skontaktujemy się z Uczestnikami w celu potwierdzenia przyjęcia referatu/plakatu na konferencję.

Na około tydzień przed konferencją otrzymasz maila, w którym poprosimy o potwierdzenie przybycia. Tylko osoby, które potwierdzą swoją obecność będę zarejestrowane.

REFERATY

Zapraszamy wszystkich studentów do wygłaszania referatów. Powinny one spełniać kilka warunków:

1. Referat powinien zająć maksymalnie 15 min. Po nim będzie czas na krótką (lub nie) dyskusję.

2. W formularzu rejestracyjnym należy umieścić informacje o tytule referatu i krótki abstrakt (300 – 700 znaków). Dwie główne pozycje z bibliografii będą mile widziane w uwagach.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia prezentacji/plakatu, jeżeli zostanie ona uznana za
nie-naukową/popularnonaukową, lub w wypadku gdy liczba zgłoszeń będzie zbyt duża.

4. O przyjęciu referatu uczestnik zostanie poinformowany mailowo po zakończeniu rejestracji.

SESJA PLAKATOWA

Drugiego dnia konferencji odbędzie się sesja posterowa. Zachęcamy do przygotowania swoich plakatów, a zainteresowanych prosimy o wypełnienie stosownych pól w formularzu rejestracyjnym. Przewidziany jest konkurs z nagrodami dla najlepszych prac.

Wymogi formalne:

Prezentowane plakaty mogą mieć charakter przeglądowy lub oparty o własne wyniki badań.

Terminarz

18.04.2021 – otwarcie rejestracji

Rejestracja przedłużona!

1.05.2021 3.05.2021 – zakończenie rejestracji

14.05.2021 – otwarcie konferencji

15.05.2021 – pierwszy dzień konferencji

16.05.2021 – drugi dzień konferencji, sesja plakatowa


Masz pytanie?

Napisz na: sempowisko2021@gmail.com